Top travel reports

Top relacje z podróży

Podróże

Szlakiem Orlich Gniazd

Daniel Nogal
Za panowania Kazimierza Wielkiego wzniesiono na wapiennych skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej szereg twierdz, które strzec miały granicy ...
Czytaj dalej

Kazimierz Nowak, rowerzysta w Afryce

Daniel Nogal
Co robi urzędnik, który traci posadę i potrzebuje pieniędzy na utrzymanie żony i dzieci? To oczywiste: szuka nowej pracy. Albo... wsiada na rower...
Czytaj dalej